Winkelmandje (0)

Nog €50 voor gratis verzending

Geen resultaten

Gebruikersvoorwaarden van Cycle Care B.V. December 2019 Versie 1.0

1. Algemeen

"Cycle Care " : verwijst naar het bedrijf Cycle Care B.V. "Website" : verwijst naar alle desktop- en mobiele websites die via "https://www.cycle.care" geraadpleegd kunnen worden. "Gebruiker" : verwijst naar elk individu van 18 jaar of ouder dat in staat is om contracten af te sluiten en de Website bezoekt en/of een account op de Website heeft. Meervoud: “Gebruikers”. "Gebruikersvoorwaarden" : verwijst naar deze Gebruikersvoorwaarden en indien van toepassing, alle bijzondere Gebruikersvoorwaarden. "Gebruikersinhoud" : verwijst naar alle elementen die door de Gebruiker op de Website vermeld worden, inclusief tekst, documenten, afbeeldingen, foto’s, beoordelingen of recht op antwoord.

2. Toelatingsvoorwaarden

Voor het gebruik van de ‘Website’ dien je bevoegd te zijn om te je binden aan wettelijke verplichtingen

2.1 Toegang tot de Website Cycle Care behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle of bepaalde onderdelen van de Website of diensten of producten die aangeboden worden op de Website te schrappen, verwijderen of wijzigen. Cycle Care behoudt zich ook het recht voor om op elk mogelijk moment in geval van onderhoud, noodgeval (cyberaanval, enz.) de toegang tot de Website voor alle of bepaalde Gebruikers te ontzeggen.

2.2 Voorwaarden om een account te openen Door een account te openen, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruikers verbinden zich ertoe om correcte, waarheidsgetrouwe en recente informatie door te geven, in het bijzonder met betrekking tot hun aanspreking, achternaam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Die gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste identificatie met betrekking tot het openen en onderhouden van hun account.

2.3 Vertrouwelijkheid van de logingegevens Bij het aanmaken van een account kiezen Gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord ("logingegevens") die hen toegang geven tot hun account. De logingegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze kunnen enkel gewijzigd worden op vraag van de betreffende Gebruiker of op initiatief van Cycle Care. Gebruikers zijn uitsluitend en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van hun account en de betreffende logingegevens. Ze zullen al het nodige doen om hun logingegevens geheim te houden en ze op geen enkele manier kenbaar te maken aan derden. Bij verlies of diefstal van de logingegevens is de Gebruiker aansprakelijk voor alle gevolgen die te wijten zijn aan dat verlies of die diefstal. De Gebruiker moet zo snel mogelijk de procedure opstarten om zijn logingegevens te wijzigen. Als je ingelogd bent met je Facebook account of Google account dan dien je de procedure te volgen die op de desbetreffende websites kan vinden. Als je met een email adres bent ingelogd kan je een wijziging van jouw wachtwoord zelf regelen via je account door middel van de ‘password reset’ knop.

2.4 Account afsluiten Gebruikers kunnen op elk moment hun account afsluiten. Dit kan de Gebruiker doen via het volgende adres: hello@cycle.care Wanneer een account afgesloten wordt, kunnen Gebruikers niet langer genieten van de aangeboden diensten van Cycle Care.

2.5 Verplichtingen voor Gebruikers Gebruikers gaan akkoord om de Website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden en de geldende wetgeving. In het bijzonder gaan Gebruikers akkoord om afstand te doen van de volgende verboden handelingen: De inhoud en gegevens van de Website (inclusief maar niet beperkt tot berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, kaarten, iconen, software, codes of elk ander element), samen met de infrastructuur die gebruikt wordt om dergelijke inhoud en informatie aan te bieden, behoort toe aan Cycle Care. Gebruikers gaan ermee akkoord om de informatie, software, producten of diensten van de Website niet te verkopen, door te verkopen, bewerken, kopiëren, verdelen, verzenden, tonen, vergunnen, beschikbaar te maken of er afgeleide werken van te maken.

Verder verbinden de Gebruikers zich ertoe om:

 • de Website of de inhoud niet te gebruiken voor illegale, onwettelijke of bedrieglijke doeleinden;

 • geen gegevens over de Gebruiker of anderen op de Website te plaatsen indien die gegevens niet correct, onwettig en in strijd met de privacywetgeving zijn of indien die gegevens beledigend, aanstootgevend of bedreigend zijn of indien die gegevens oproepen tot haat of geweld of indien de Gebruikers niet over de intellectuele eigendomsrechten beschikken of de uitdrukkelijke toestemming van de houder van die rechten niet verkregen hebben;

 • geen gebruik te maken van een robot, spider, scraper, spyware, keylogger of elk ander programma, automatisch toestel of manueel proces om de infrastructuur, inhoud of gegevens van de Website of handelingen van een Gebruiker op de Website te gebruiken, controleren, overnemen of kopiëren;

 • geen handelingen uit te voeren die de infrastructuur van de Website (kunnen) overbelasten; voor om het even welke reden geen onzichtbare link met de Website te maken;

 • geen gedeelte van de Website "in te bouwen", "te weerspiegelen" of over te nemen op om het even welke andere website;

 • geen poging te ondernemen om elk mogelijk softwareprogramma dat door Cycle Care gebruikt wordt voor de Website of de diensten te wijzigen, vertalen, aan te passen, bewerken, om te zetten, ontleden of om te bouwen.

2.6 Sancties voor contractbreuk Indien een Gebruiker een van de verplichtingen of bepalingen uit deze Gebruikersvoorwaarden volledig of gedeeltelijk schendt, of indien de Gebruiker een van de verboden handelingen uitvoert die in deze Gebruikersvoorwaarden vermeld worden of voor om het even welke andere geldige reden, kan Cycle Care de toegang tot alle of bepaalde diensten van de Website wijzigen, opschorten, beperken of beëindigen en kan het account van de Gebruiker gedeactiveerd worden. Dat gebeurt zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de Gebruiker recht heeft om een schadevergoeding te eisen. Cycle Care zal ook het recht hebben om mogelijke schadevergoedingen te kunnen vorderen.

3. Beoordelingen en Gebruikersinhoud

3.1 Om een beoordeling of een opmerking te publiceren, moeten Gebruikers een account hebben dat hen op de Website identificeert. De gekozen gebruikersnaam bij het aanmaken van een account zal te zien zijn als naam bij het publiceren van een opmerking, vraag en/of beoordeling. Gebruikersinhoud kan omwille van de volgende redenen afgewezen of verwijderd worden:

 • als de Gebruiker zich niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden; als Cycle Care van mening is dat zij burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid aangesproken kan worden;

 • als de Gebruikersinhoud of de elementen over de identiteit van de auteur beledigingen, discriminerende of onbeschofte terminologie of uitspraken bevatten; als de tekst van de Gebruikersinhoud willekeurige tekens of opeenvolgingen van woorden zonder betekenis bevat;

 • als de Gebruikersinhoud geen verband houdt met de content van de Website; als de Gebruikersinhoud een (mogelijke) schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij bevat;

 • als de Gebruikersinhoud reclame bevat voor andere producten en/of diensten dan die van Cycle Care;

 • als de beoordeling belangenconflicten of bedrog opwekt of als Cycle Care van mening is dat ze dergelijke conflicten of bedrog zou kunnen opwekken;

 • als de tekst van de Gebruikersinhoud zo slecht geschreven is dat ze onbegrijpelijk is; als een gebruiker een ongepaste opmerking formuleert over een andere beoordeling en/of opmerking of diens auteur;

 • als de Gebruikersinhoud persoonlijke informatie of elementen bevat die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal, in het bijzonder de voornaam of achternaam van personen die geen publieke personen zijn, een telefoonnummer, een postadres of een e-mailadres;

 • als de Gebruikersinhoud websites, hyperlinks, URL’s, e-mailadressen of telefoonnummers bevat;

 • als de Gebruikersinhoud duidelijk spam is.

Cycle Care kan besluiten tot het verwijderen van het account van een Gebruiker nadat zij de Gebruikersinhoud heeft verwijderd.

3.2 Beoordelingen controleren Elke Gebruiker die een beoordeling of opmerking gepubliceerd kan deze zelf verwijderen via haar account.

3.3 Gebruik van de Gebruikersinhoud Gebruikers gaan akkoord dat het publiceren van Gebruikersinhoud op de Website automatisch leidt tot het verlenen van een niet-herroepbare, permanente, niet-exclusieve royaltyvrije toestemming aan Cycle Care om Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, tonen, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen, promoten, in andere advertenties of materiaal te vermelden, te gebruiken als basis voor afgeleide werken, te benadrukken, verspreiden of dergelijke Gebruikersinhoud globaal te verdelen en derde partijen de mogelijkheid te geven hetzelfde te doen, via online media of andere media. Door Gebruikersinhoud te publiceren op de Website, geven Gebruikers Cycle Care alle noodzakelijke rechten om het weergeven, verzamelen, kopiëren of gebruiken van die Gebruikersinhoud door om het even welke derde partij en voor welke reden dan ook te verbieden. Gebruikers doen onherroepelijk afstand van enige claim en verklaring over morele of eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. Gebruikers erkennen en garanderen dat ze gemachtigd zijn om de bovenstaande toestemmingen toe te kennen.