nl

Winkelmandje

Jouw winkelmandje is leeg!

Ga terug

Inclusiviteit

Met onze missie richten we ons in eerste instantie op vrouwen maar we willen ook dat iedereen zich welkom voelt op ons platform. Cycle streeft naar een platform waarin we diversiteit omarmen en wij zijn er dan ook bewust van dat er veel verschillende mensen zijn, in alle soorten, maten en met verschillende voorkeuren, overtuigingen en achtergronden. We proberen deze verschillen ook zo veel mogelijk te weerspiegelen in onze content en beelden, maar realiseren ons dat dit nog beter kan. We geven toe dat we moeite hebben om de juiste woorden te vinden zonder dat het afbreuk doet aan de leesbaarheid en tone of voice of dat mensen zich uitgesloten voelen. Wij houden ons actief bezig met (de constante) ontwikkelingen op het gebied van inclusiviteit, en proberen ons waar mogelijk aan te passen. 

Wij gebruiken bijvoorbeeld vaak het woord “vrouw” of "vrouw+" om mensen te beschrijven die bij geboorte als vrouw geïdentificeerd werden, ook al identificeren deze personen zich nu als  man, vrouw, non binair of trans. En waar van toepassing; mensen die bij geboorte als man geïdentificeerd werden en nu als vrouw identificeren.

Wanneer wij onze experts quoten, persoonlijke verhalen van anderen delen of verwijzen naar (medische) publicaties en onderzoeken, houden wij dezelfde terminologie aan die zij gebruiken.

We realiseren ons dat we bepaalde aandoeningen en ziekten bespreken in het kader van het 'vrouwelijk lichaam'. Uiteraard zijn er ook mensen die bij geboorte zijn geïdentificeerd als man, die te maken hebben met dergelijke aandoeningen en/of ziekten. Een voorbeeld hiervan is borstkanker.